Naamloze pagina
Kunst

Op de boerderij gaven wij kunstenaars gelegenheid kunst op het land te plaatsen. Nog steeds zijn er enkele werken te zien.

Op de dijk de beelden van Cyril Lixenberg. Cyril Lixenberg had een speciale band met Dronten, er staan een tiental werken in de kern van het dorp.

Op het land langs de Colijnweg staan koppen van Michel Bongertman, een Drontense kunstenaar.